Kedudukan terkini setiap pasukan mengikut Zon masing-masing setakat 29 Julai 2023.