Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 5 Ogos 2023.