Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 6 Ogos 2023.