Penandaan Logo Buatan Malaysia adalah satu langkah penting dalam mengenal pasti produk-produk yang dihasilkan di Malaysia. Melalui logo ini, pengguna dapat mengenali bahawa produk tersebut berasal dari Malaysia dan telah memenuhi standard tempatan.
 
Penandaan Logo Buatan Malaysia adalah satu langkah penting dalam mempromosikan dan mengenalpasti produk-produk tempatan. Ia memberikan manfaat kepada pengguna dengan memberikan maklumat yang jelas tentang asal-usul produk, sambil memberikan sokongan kepada industri dan ekonomi Malaysia.
 
Sokongan daripada masyarakat amat diperlukan untuk memastikan segala visi dan misi tercapai. Ayuh kita bersama menuju kearah pembangunan Malaysia yang mampan.