Food Banks Malaysia melangkah sebagai inisiatif peduli rakyat bagi membantu golongan kurang berkemampuan. Program ini dilalksanakan bagi membantu rakyat memperoleh akses kepada makanan yang diperlukan, secara tidak langsung membantu meringankan beban kos sara hidup.
 
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN) komited membantu kehidupan rakyat yang memerlukan melalui inisiatif ini. Sokogan daripada masyarakat amat diperlukan untuk memastikan segala visi dan misi tercapai !