Harga ayam standard dan ayam super sebenarnya masih terkawal. Tetapi, tahukah anda, ada peniaga yang tidak bertanggungjawab di luar sana yang tidak patuh dengan harga maksimum yang ditetapkan?
 
Ya, tindakan ini adalah SALAH!
Sebagai Pengguna, anda mempunyai HAK untuk melaporkan kesalahan ini kepada KPDN.
 
Pihak Kementerian sama sekali tidak akan TOLERANSI dengan peniaga yang tidak beretika. Jika anda temui peniaga seperti ini, laporkan segera. Kita bersama memastikan keadilan dan harga yang adil untuk semua.