Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 10 September 2023.