Bahagian Penguatkuasa KPDN mempunyai amanah untuk memastikan ekosistem perdagangan mengikut lunas undang-undang yang telah diperuntukkan.
 
Sejak ditubuhkan pada 17 April 1972, Bahagian ini melaksanakan pelbagai operasi serta program bagi memastikan kesejahteraan ekosistem perdagangan di Malaysia menuju ke arah yang lebih mampan.