Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 15 September 2023.