Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 18 September 2023.