Semua produk boleh mohon tapi ada syarat yang perlu dipatuhi untuk memohon logo barangan Malaysia. Jadi produk anda juga adalah aset kebangaan negara. Anda kena berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau dengan badan-badan berdaftar yang lain.
 
Selain itu lesen operasi yang masih sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan juga produk-produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti pengilangan. Akhir sekali, produk anda juga memenuhi kriteria Logo Barangan Malaysia.