Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 19 September 2023.