Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 23 September 2023.