Ketika rakyat bekerja bersama untuk membangunkan ekonomi negara, mereka sebenarnya sedang membina landasan yang kukuh bagi kemakmuran jangka panjang. Usaha bersama dalam pelbagai sektor ekonomi, dari pertanian hingga perindustrian dan perkhidmatan.
 
Kekuatan ekonomi adalah asas penting untuk kemakmuran negara kita. Ia menggambarkan semangat kerjasama, daya usaha, dan komitmen rakyat dalam membangunkan negara menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.