Kedudukan terkini setiap pasukan setakat 25 September 2023.