Langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan bahawa kita berada di landasan yang betul dalam usaha untuk menguruskan subsidi minyak masak dengan lebih berkesan. Ia juga memastikan bahawa subsidi minyak masak disalurkan kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.
 
Dengan pendekatan yang teratur dan berstruktur ini, kita akan dapat menguruskan subsidi minyak masak dengan lebih efisien dan adil. Ini akan memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan sokongan.
 
Kesimpulannya, tindakan ini adalah langkah positif dalam usaha untuk menyusun semula program subsidi minyak masak untuk kebaikan semua rakyat.