KPDN menguatkuasakan undang-undang berkaitan dengan perdagangan dalam Negara. KPDN berusaha untuk memastikan bahawa peniaga mematuhi peraturan dan undang-undang serta tindakan penguatkuasaan diambil dengan adil dan berintegriti.
 
KPDN memainkan peranan penting dalam memastikan pelindungan dan kesejahteraan kepada pengguna juga. Ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak untuk mencapai suasana perdagangan yang lestari dan mampan.