Manusia tidak pernah lari dalam menepati nilai murni yang membentuk sahsiah. Masyarakat yang berkredibiliti melahirkan negara yang gemilang. Ketelusan mengacu kejujuran dan keberanian, ia menjadi prinsip penting yang membangun kepercayaan
 
Dalam perdagangan atau perniagaan kita mementingkan keadilan yang seimbang. Peniaga perlulah meletakkan ketelusan sebagai komposisi utama dalam proses jual beli.