KPDN memastikan aktiviti perdagangan harian berjalan dengan penuh etika. Pasukan penguatkuasa KPDN sentiasa ada di lapangan padang memantau perkembangan pasaran. Pemantauan ini juga demi memastikan peniaga sentiasa patuh dengan undang-undang yang telah digaris pandukan kepada mereka