Keistimewaan yang diraih hasil daripada pelaksanaan perdagangan yang adil mampu menjana kecemerlangan yang inklusif. Tidak tertumpu hanya kepada keuntungan malah membantu ke arah pertumbuhan ekonomi.
Keseimbangan antara kemakmuran pengguna dan peniaga menjadi titik kemuncak untuk realisasikan ekosistem yang mampan.