Tarikh Kuat kuasa : 9 November – 15 November 2023
Tempoh pelaksanaan : 7 hari (3 hari sebelum perayaan, semasa perayaan dan 3 hari selepas perayaan).