Kelinik Kasot terletak di tengah Bandar Hilir menjadi tarikan Vivify untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang disediakan. Pemilik kedai Kelinik Kasot ialah Encik Abdul Ghafur sebagai tukang kasut sepenuh masa di kedainya. Mengikuti jejak langkah ayahnya yang juga merupakan tukang kasut, beliau sudah mahir dalam bidang tersebut sejak kecil lagi. 

Perniagaan sejak 2019 mendapat sambutan orang ramai kerana kualiti membaiki kasut yang dilakukan oleh beliau sangat bagus. Walau pun harga yang agak mahal dikenakan namun kualiti dan hasil kerja yang dilakukan sangat lumayan. Kelinik Kasot merupakan servis keperluan yang dicari oleh orang ramai. 

Pemilihan kedai membaiki kasut di tengah bandar Melaka adalah kerana beliau sukakan suasana bandar lebih-lebih lagi tiada kedai membaiki kasut di sekitar situ. Pelancong yang datang ke Melaka juga menggunakan servis Kelinik Kasot bukan sahaja orang tempatan. 

Alamat: E156, Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Bandar Hilir, 75000, Melaka

Waktu operasi: 11:00am – 9:00pm setiap hari

Hubungi: 014-2337931 

Kelinik Kasot located in the middle of Bandar Hilir is a Vivify attraction to learn more about the services provided. The owner of Kelinik Kasot shop is Mr. Abdul Ghafur as a full-time shoemaker in the shop. Following in the footsteps of his father who is also a shoemaker, he has been skilled in the field since childhood.

The business since 2019 has been well received by the public because the quality of repairing shoes done by him is very good. Although the price is quite expensive, the quality and results of the work done are very good. Kelinik Kasot is a necessary service that is sought by the public.

The selection of a shoe repair shop in the center of Melaka is because he likes the atmosphere of the city, especially since there are no shoe repair shops around. His service needs in the city of Melaka received a lot of responses when tourists who came to Melaka also sent shoes to be repaired there in a short time.

Address: E156, Dataran Pahlawan Melaka Megamall, Bandar Hilir, 75000, Melaka

Operation hour: 11:00am – 9:00pm daily

Contact: 014-2337931